At fortsætte med at udvikle produkter, der hjælper mennesker med at føle sig godt tilpas og leve et godt liv, er Midsonas bidrag til en sundere planet.

Midsona baserer sin bæredygtighedsindsats på de globale mål for bæredygtig udvikling vedtaget af FNs generalforsamling.

Vores procedure

Bæredygtighed har altid været vigtig for Midsona, selvom arbejdet i de senere år har taget store fremskridt. Strategi er blevet udviklet, fokusområder er blevet identificeret, og bæredygtighed er blevet mere og mere centralt for Midsonas forretning.

Midsonas bæredygtighedsstrategi er baseret på virksomhedens mission om at hjælpe mennesker med at leve et sundt liv. Hvad et sundt liv betyder er selvfølgelig individuelt, men Midsonas fortolkning er, at det handler om at føle sig godt og være i stand til at leve et godt liv uden at kompromittere de kommende generationers muligheder for at gøre det samme.

  • Vores bæredygtighedsstrategi baseres på, hvad vi er bedst til, for at:
  • forstå vores forbrugere og være i overensstemmelse med deres behov
  • have den bedste viden om sundhed og om den centrale rolle, mad spiller i vores daglige velvære
  • samarbejde med vores leverandører i hele værdikæden og være i stand til at kræve, at de handler på en bæredygtig måde

Sådan gjorde vi det:

Rammerne for Midsonas bæredygtighedsrapport er baseret på Global Reporting Initiatives (GRI-G4) rammer. Et nøgleelement i denne ramme var væsentlighedsanalysen, som hjalp med at identificere bæredygtighedsspørgsmål, der signifikant afspejler både interessenternes synspunkt og virksomhedens økonomiske, miljømæssige og sociale påvirkning.

Analysen var et vigtigt udgangspunkt for processen med at formulere fokus for vores bæredygtighedsarbejde og blev udført gennem flere interne workshops samt undersøgelser rettet mod virksomhedens interessenter. Resultatet blev vejet sammen med Midsonas syn på bæredygtighed, forretningsstrategi og konkurrencesituation og blev derefter udgangspunktet for det kommende arbejde.